#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Trước đây, em chưa bao giờ để ý đến các cuộc thi nhan sắc. Nhưng bây giờ, em rất cần danh hiệu hoa hậu. Vì nó sẽ phục vụ cho công việc bí mật của em. Sau một thời gian cố gắng học tập và đầu tư, cuối cùng danh hiệu ấy cũng đến. Em, từ một gái ngành cao cấp, chuyển thành siêu sao hạng S trong giới bán dâm. Người đến với em không quyền thì thế, nếu không cũng phải nắm khối tài sản khổng lồ. Vì cái giá để có được em nó hệt như cái giá trên trời vậy. Thế mới biết, danh tiếng ảnh hưởng đến tiền tài như thế nào. Và càng nhiều cuộc thi hoa hậu thì em càng thích mê…

Diễn viên tham gia phim

N/A