#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Vợ bạn dâm quá, liều lĩnh ve vãn chẳng ngại ngần. Làm thế nào đây, Chinh Chong khó nghĩ vô cùng. Là hăn hay là chạy? Ăn thì có lỗi với thằng bạn thân. Chạy thì có lỗi với thằng cu em trong đũng quần. Nó đã đội quần đứng dậy trông ngóng rồi đấy. Nghĩ đến việc thằng bạn sắp về, Chinh Chong có chút lo sợ. Nhưng cuối cùng dâm tính đã chiến thắng lòng tin và tình anh em. Đã quyết thì không chậm chễ. Chinh Chong nhanh chóng đè vợ của bạn da mà chấm mút. Thân thể cô nàng này thật mềm, sờ sướng hết cả tay. Và quần áo cô ta dần bị Chinh Chong ném ra đất hết…

Diễn viên tham gia phim

N/A