#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đại ca ư? hahahah, thằng ngu đó vẫn tưởng nó là cái rốn của vũ trụ. Đối với các ông lớn trong bóng tối, đại ca là thứ để hi sinh mỗi khi có chuyện xảy ra. Nên năm bữa nửa tháng là tôi và anh em lại có một cái đại ca mới. Tên này quả thực không biết trời cao đất rộng. Vậy mà sống thực xa hoa và mang hẳn một cô vợ cực phẩm đến sống chung. Đúng là chưa chết thì chưa biết sợ. Điều đó càng tốt cho tôi mà thôi. Bởi vì ngay khi thằng đại ca ấy bị tóm, tôi đã có ở trong căn nhà của hắn. Giờ thì tôi có thể thoái mái mà hưởng thụ vợ của đại ca rồi…

Diễn viên tham gia phim